Images

Tổng hợp tất cả các hoạt động trong game

Ngày đăng: 28-04-2424

Bài viết tổng hợp tất cả các hoạt động trong game để các bạn tiện theo dõi

Hoạt động

Thời gian/địa điểm

Phần thưởng

Tống Kim

11h ,13h, 17h, 21h 23h

????  Top 1 - 2 Tống Kim 13h + 21h: Điểm/PK/Liên Trảm: 10Xu + Danh Hiệu TOP 1 Võ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ - TOP 2 10 Xu + Danh Hiệu Võ Lâm Đệ Nhị Cao Thủ (3% KTC) – Danh Hiệu Hiệu lực 3 Ngày.

 • - Top 3 - 10: Điểm/PK/Liên Trảm: Thiên Tinh Thạch 7 Ngày không khóa + 3 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung
 • - Đạt > 3000đ: 15 Cần Câu + 1 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung
 • - Đạt > 6000đ: Thiên Tinh Thạch - sửa đồ nhanh (3 ngày) + 1 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung + 1 Tống Kim Hoàn Thành Lệnh Bài (LB không khóa có hsd 3 ngày, có thể giao dịch)
 • - Đạt > 10000đ: Thiên Tinh Thạch 7 ngày + 3 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung
 •  

???? Top 10 TK hàng tuần: Danh Hiệu + Vòng Sáng (7 Ngày)

???? Top 1 - 2 Tống Kim 11h 17h 23h: Điểm/PK/Liên Trảm: 1 Xích Long Câu 7 Ngày không khóa + 5 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung

 • - Top 3 - 10: Điểm /PK /Liên Trảm: Thiên Tinh Thạch 7 Ngày ko khóa + 3 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung
 • - Đạt > 3000đ: 15 Cần Câu + 1 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung
 • - Đạt > 6000đ: Thiên Tinh Thạch - sửa đồ nhanh (3 ngày) + 1 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung + 1 Tống Kim Hoàn Thành Lệnh Bài (LB không khóa có hsd 3 ngày, có thể giao dịch)
 • - Đạt > 10000đ: Thiên Tinh Thạch 7 ngày + 3 Tống Kim Tích Lũy Bao Trung

Vượt ải Giờ Lẻ 1h 3h 5h 7h 9h 15h 23h

(Có thông báo ở NPC)

NPC Nhiếp thí trần tại các thành thị

 • - Vượt qua ải 17: 5 Bảo Rương (VLTRUYENKY)
 • - Hoàn thành 28 ải: 15 Cần Câu, 1 Thiên Tinh Thạch (3 ngày), 5 Bảo Rương (VLTRUYENKY) + 1 Vượt Ải Hoàn Thành Lệnh Bài (LB không khóa có hsd 3 ngày, có thể giao dịch)

Dã tẩu

Cả ngày

 • - Mốc 10/20/30/40: 5 Bảo Rương (VLTRUYENKY), 10 Bảo Rương (VLTRUYENKY), 15 Bảo Rương (VLTRUYENKY).
 • - Mốc 40 Nhận Xích Long Câu 7 Ngày không khóa.
 •  
 • Lưu ý: Để nhận mốc 40 người chơi phải hoàn thành hết 40 nv (hủy nv = cơ hội, hủy = 100 mảnh bản đồ shxt cũng sẽ ko đc nhận thưởng)

Phong lăng độ

PLĐ Đặc Biệt: 02h sáng
10h 14h 18h

 • PLĐ 1 acc đi được 2 lần, lần 1 Free, Lần 2 Cần Long Huyết Hoàn (LB Thủy Tặc Free ở LB Tân Thủ)
 1. - Tiêu diệt thủy tặc đại đầu lĩnh: tỷ lệ ra các vật phẩm sau (10 Xu + VLMT, TTK, 1 Long Huyết Hoàn, Hải Long Châu), 1 Thiên Tinh Thạch - sửa đồ nhanh 7 ngày) 
 2. - Mỗi cá nhân khi qua bến sẽ nhận thêm được 1 PLD Hoàn Thành Lệnh Bài (LB không khóa có hsd 3 ngày, có thể giao dịch)

Câu cá

Cả ngày (cầu Dương Châu)

 • Phần Thưởng: Random, điểm kinh nghiệm, tiền vạn, tỷ lệ ít nhận được thiên tinh thạch - 3 ngày, Long Huyết Hoàn, Hải Long Châu, 1 Rương Thần Bí

Boss đại hoàng kim

19h15 (Đến giờ hệ thống sẽ báo vị trí trên kênh tần số)

 • Boss rơi các vật phẩm sau: Có tỷ lệ nhận được 30 Xu + 1 TTK, 1VLMT, 5 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại, Thiên Tinh Thạch, Xích Long Câu 7 Ngày không khóa, Tiền Vạn, Đồ Xanh, 50 Cần Câu, 50 Thuốc Lag Random, 20 Bảo Rương (VLTRUYENKY), tỷ lệ ít rớt 1 TTK, 10%, 1VLMT, 5% Ra Tử Thủy Tinh, 5 % ra Lam Thủy Tinh, 5% Ra Lục Thủy Tinh, 5 % Ra THBT

Lôi Đài Hoa Sơn Loạn Đấu

(HĐ cá nhân loại trực tiếp – Giới hạn 64 Thành Viên Báo Danh)

22h Ngày Chủ Nhật

Báo danh

tại

Nha Môn Tương Dương

 • ???? Thể thức: Mỗi cá nhân báo danh cần 3Xu, hết giờ báo danh các nhân sỹ được đưa vào khu vực chuẩn bị, tới giờ loạn đấu khi giết được địch thủ người giết sẽ nhận được 2Xu của người đã chết, loạn đấu tới cho khi còn lại người chiến thắng cuối cùng.

 • ???? Người chiến thắng cuối cùng nhận được: Tỷ lệ nhận được 50 thuốc Tống Kim các loại, 1 VLMT, Thiên Tinh thạch 7 ngày, 50 Rương Thần Bí + Vòng sáng Hoa Sơn Đệ Nhất Cao Thủ 3 Ngày, 3% KTC.

Boss tiểu

00h và 12h30

Bản đồ môn phái

 • 10 Xu + 20 Bảo Rương (VLTRUYENKY) + Có tỷ lệ rớt 1 VLMT, 1TTK,...

Liên đấu

18:00 - 19:00 (ngày 8 - 28 hàng tháng)

Sứ giả liên đấu ở các thành PT, DC, ĐL

 • Điểm vinh dự có thể đổi các loại ngựa, Xích Long Câu 30 Ngày, Binh Phù KTC 3% 15 Ngày, Huyết Ngọc 10 ngày, Hồn Ngọc 10 ngày
 • Vòng sáng kiệt xuất cho top 1 – 4 (HSD 30 Ngày). Thể thức và điểm thưởng hàng tháng tra cứu tại NPC sứ giả liên đấu

Quả huy hoàng/hoàng kim

22:30 22:40 22:50 hàng ngày

Quả hoàng kim 3 Quả 1 đợt
(Mạc Cao Quật)

Quả huy hoàng cao +  Quả HK 1 Quả 1 Đợt
(Ba Lăng Huyện)

???? Quả Huy Hoàng Cao: Random nhận được 5 Rương Thần Bí, Hải Long Châu, Long Huyết Hoàn,

???? Quả Hoàng Kim: Nhận được 10 Xu+ 5 Bảo Rương (VLTRUYENKY), Hải Long Châu, Long Huyết Hoàn, Tỷ lệ nhận được 1 vlmt + 1 ttk

Công thành chiến

20:30 thứ 6 hàng tuần

(Npc công thành quan/thần hành phù)

 • Cuối giờ nhận Thưởng tại NPC công thành quan ở Tương Dương:

 • ???? Chiếm thành nhỏ: 150 Xu + 1 Siêu Quang 7 Ngày + 2 Nhất Kỷ 7 Ngày + 2 TTK

 • ???? Biện Kinh + Lâm An: 300Xu + 1 Hãn Huyết Long Câu 7 Ngày + 5 TTK + 5 Nhất Kỷ 7 Ngày, Bang chủ nhận ở NPC công thành quan Nha Môn Tương Dương + Vòng Sáng + Danh Hiệu Thái Thú
 1.  

  ???? Thiên Tử Bang thắng: Vòng Quốc Chủ + 1 Ngựa Lưu Tinh 7 Ngày + 500 Xu + 8 Nhất Kỷ 7 Ngày

   

  ???? Thiên Tử Bang thua: 300 Xu + 3 Nhất Kỷ 7 Ngày

Tiêu bang chiến

20:00 thứ 3, 5, 7 hàng tuần

Ba Lăng Huyện

 • Bang vận tiêu thành công: 1 Nhất Kỷ 7 Ngày + 1 Xích Long Câu 30 Ngày + Danh Hiệu 3 Ngày Đệ Nhất Tiêu Cục 3% KTC cho Bang chủ, 1TTK + 2 VLMT

Truyền Kỳ Bang Hội Tinh Anh

22h10 Ngày Thứ 2, 4, 6 Và Chủ Nhật

Báo danh tại Nha Môn Tương Dương

 • (Map thuốc lag và máu tk không hiệu quả)

  22h10 Ngày Thứ 2, 4, 6 Và Chủ Nhật Các Bang chủ tiến hành vào phòng tán 15 vs 15 để nhận lịch thi đấu.

 • Thể thức 1 vs 1

 • Giới hạn: 03 acc/1PC. Giới hạn 16 acc /1 Bang

 • Thể thức loại trực tiếp 1 - 1 cho tới khi còn đội cuối cùng

 • Các Bang hội đánh xoay vòng tính điểm và xếp hạng

  • Báo Danh 2p

  • Thi đấu: 5p

 • Phần Thưởng BH chiến thắng cuối cùng: 5 TTK + 3 Nhất Kỷ 7 Ngày + Bang Chủ nhận 16 Vòng Sáng

 

Viêm Đế

20H T2 T3 T4 T7

 

 • Qua Ải nhận 5 Bảo Rương (VLTRUYENKY), Ải cuối nhận 10 Bảo Rương (VLTRUYENKY), 1 Thiên Tinh Thạch 7 Ngày + 1 Viêm Đế Hoàn Thành Lệnh Bài (LB không khóa có hsd 3 ngày, có thể giao dịch), có tỷ lệ nhận được VLMT, tỷ lệ ít nhận được TTK, Xích Long Câu 7 Ngày không khóa.
Tranh Đoạt Lăng Tần

22h10 Thứ 3, 5, T7

Báo danh tại Nha Môn Tương Dương

 • Trong quá trình trụ xuất hiện, Bang Hội chiếm lĩnh và bảo vệ trụ trong vòng 5p sẽ bất tử và sẽ giành chiến thắng

 • Hoặc đến 22h40 Bang hội nào chiếm lĩnh được long trụ khi hết giờ sẽ giành chiến thắng.

      Sau khi kết thúc, Bang chủ các bang tiến hành nhấp vào Sứ Giả Hoạt Động để nhận thưởng.

       Phần Thưởng: 5 TTK + 3 Nhất Kỷ 7 Ngày + Bang Chủ nhận danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang KTC 3% + Vòng Sáng 7 Ngày

Bảo Rương (VLTRUYENKY)  
 • Bảo Rương (VLTRUYENKY) random ra các item: Rương HKMP 3 ngày, 1 Tống Kim Tích Lũy Bao Tiểu, 1 Long Huyết Hoàn, 1 Hải Long Châu, 1 Võ Lâm Lệnh, tỷ lệ Miss không ra gì, Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, THBT 1 TTK, 1 VLMT.

 

Thợ Rèn Thần Bí (Ba Lăng Huyện):

???? Ghép ngựa Xích Long Câu, Siêu Quang:

- Ghép Xích Long Câu 30 Ngày: 10 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại + 20 Xu + 2 Lam + 2 Lục + 2 Tử Thủy Tinh + 2 THBT = 1 Xích Long Câu 30 Ngày (Tỷ lệ thành công 30% - Xịt mất hết nguyên liệu )

- Ghép Siêu Quang 7 Ngày: 10 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại + 2 Võ Lâm Lệnh + 50 Xu + 2 Lam + 2 Lục +2 Tử Thủy Tinh + 2 THBT = 1 Siêu Quang 7 Ngày (Tỷ lệ thành công 20% - Xịt mất hết nguyên liệu)

???? Ghép Nhất Kỷ 3 ngày:

- Cách 1: 10 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại + 50 Xu + 5 Lam + 5 Lục + 5 Tử Thủy Tinh + 5 THBT (Tỷ lệ thành công 40% Xịt mất hết nguyên liệu).

- Cách 2: 5 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại + 5 Võ Lâm Lệnh + 5 Lam + 5 Lục + 5 Tử Thủy Tinh + 5 THBT (Tỷ lệ thành công 20% Xịt mất hết nguyên liệu)

???? Trang Bị Phát Sáng – Ngoại trang: 50xu tỷ lệ thành công 30% (Có tỷ lệ sai ngoại trang ADM ko chịu trách nhiệm)

???? Ghép Mặt Nạ Vương Giả (Thuộc tính KTC 3% hsd 7 ngày): 10 Tống Kim Tích Lũy Bao Đại + 30 Xu + 10 Vương Giả Lệnh + 5 Lam + 5 Lục + 5 Tử Thủy Tinh + 5 THBT (Tỷ lệ thành công 30% Xịt mất hết nguyên liệu)

???? Võ Lâm Hành Hiệp Ký: 1 PLD Hoàn Thành Lệnh Bài + 1 VA Hoàn Thành Lệnh Bài + 1 Tống Kim Hoàn Thành Lệnh Bài + 1 Viêm Đế Hoàn Thành LB = 1 Võ Lâm Hành Hiệp Ký + Rương HKMP 3 ngày.