Images

Phong Lăng Độ

Ngày đăng: 28-04-2424

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc – nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm. Hãy “Cẩn thận củi lửa” khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện & thời gian:

Thời gian diễn ra: Khung giờ (...) hằng ngày.
Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.
Điều kiện báo danh: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ.

 

 Hướng dẫn tham gia:

Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến : Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
Trong 30 phút đi thuyền: Hạ Boss Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến – Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Phần Thưởng(ngẫu nhiên) Hình ảnh Ghi Chú
     

 

Qua được bến nhận được ...

Phong Lăng Độ Chuyến Đặc Biệt: Cần Lệnh Bài Thuỷ Tặc Để Lên Thuyền

Phút thứ 30 từ lúc rời bến – Xuất hiện 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Lưu ý quang trọng

  • Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ đượctruyền tống về Tây Sơn Thôn.
  • Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
  • Cần chuẩn bị chút ít tiền vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.