Images

Bảo Trì Xóa Nhân Vật Chào Mừng OPEN

Ngày đăng: 26-05-2424

???? THÔNG BÁO

???? 17h30 26/5/2024 Bảo Trì Xóa Nhân Vật Chào Mừng OPEN, các chư vị cao thủ vui lòng nắm rõ thời gian xóa nhân vật để tiện quá trình tham gia và hoạt động. Thời gian bảo trì dự kiến từ 17h30 tới 18h30

----------------------------

~~ Tổng Quản ~~